GAWAIN 3: Sumulat Ng Iyong Sariling Talaarawan Gamit Ang Format Sa Ibaba. (5 P…

GAWAIN 3: Sumulat ng iyong sariling talaarawan gamit ang format sa ibaba. (5 puntos)

Mahal kong Talaarawan,

Nagmamahal,

Answer:

Unang araw:ako ay pumunta sa amping Hardin upang mananim

Pangalawang araw:Diniligan ko ang Mga ito upang di malanta at Pina arawan

Pangatlo/panghuli: inalagaan ang mga ito hang gang sa lumaki at kinuha ang mga bunga nito

Explanation:

See also  Kspresyon Ng Mukt Pakikipag-ugnayan Ng Mata Sa Manonood, At Iba...