Gawain 4. Sa Antas Ng Lyong Pag-unawa Sagutin Ang Sumusunod Na Tanong Batay Sa Binas…

Gawain 4. Sa Antas ng lyong Pag-unawa Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa binasang akda.
1. Ano ang tema ng binasang tula?
2. Paano ipinadama ng may-akda ang labis niyang pagdadalamhati sa tula?
3.Ibigay ang nais ipahiwatig ng bawat saknong ng binasang akda?
4.Bakit mahalaga sa sumulat ng tula ang mga alaalang iniwan ng kaniyang kapatid? Ganito rin ba ang pagtuturing mo sa mahal mo sa buhay?
5. Anong mga simbolo o sagisag ang ginamit sa akda?
6.Kung ikaw ang may-akda, paano mo ipadarama ang pagmamahal mo sa isang tao?
7.Ano ang gagawin mo kung sakaling mawalan ka ng mahal sa buhay?
8.Paano mo magagamit sa iyong buhay ang mga aral at mensaheng hatid ng elehiya? 9.Paano naiiba ang elehiya sa iba pang uri ng tula?
10.Anong uri ng teksto ang binasang akda? Patunayan.​

Answer:

GAWAIN 4. Sa Antas ng Iyong Pag-unawa 1.Ano ang tema na binasa? Sagot- Ang tema ng tulang elehiya sa Kamatayan ni Kuya ay pamamaalam at kalungkutan. Pamamaalam ng isang ina sa anak at kalungkutan mula sa pagkawala ng minamahal na anak.  Mababasa mo sa bawat linya sa akda na labis ang pagkalugmok at panghihina ng isang ina dahil sa pgkamatay ng kanyang anak. 2.Paano ipinadama ng may akda ang labis niyang pagdadalamhati sa tula? Sagot- Sa pamamagitan ng pagsalaysay ng padamdam ng may-akda tungkol sa buhay ng kanyang kuya, ang trahedyang pangyayari, at ang pag-iwan ng ala-ala niya sa mundong ito 3.Ibigay ang nais ipahiwatig ng bawat saknong ng binasang akda? Sagot- Ang nais ipahiwatig ng mga saknong sa Elehiya sa Kamatayan ni Kuya ay ang kanyang labis na pagkalungkot sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Patuloy niyang naaalala ang mga bagay na hindi niya matanggap na pumanaw na ang kanyang kapatid.  4.Bakit mahalaga sa sumulat ng tula ang mga alaalang iniwan ng kanyang kapatid?Ganito rin ba ang pagtuturing mo sa mahal mo sa buhay? Sagot-Oo mahalaga dahil dito niya maaalala ang kanyang kuya. At ang mga magagandang alaala nila habang siyay nabubuhay pa. 5.Ano ang mga simbolo o sagisag ang ginamit sa akda? Sagot- Ang lahat ay nagluksa, ang burol ay bumaba, ang bukid ay nadaanan ng unos sa gitna ng nagaganap na usok ng umaga malungkot na lumisan ang tag-araw sa pamamagitan ng luha, naglandas ang mga naikwadradong larawang guhit, poster at larawan.

Sagot- Ang tema ng tulang elehiya sa Kamatayan ni Kuya ay pamamaalam at kalungkutan. Pamamaalam ng isang ina sa anak at kalungkutan mula sa pagkawala ng minamahal na anak.  Mababasa mo sa bawat linya sa akda na labis ang pagkalugmok at panghihina ng isang ina dahil sa pgkamatay ng kanyang anak. 2.Paano ipinadama ng may akda ang labis niyang pagdadalamhati sa tula? Sagot- Sa pamamagitan ng pagsalaysay ng padamdam ng may-akda tungkol sa buhay ng kanyang kuya, ang trahedyang pangyayari, at ang pag-iwan ng ala-ala niya sa mundong ito 3.Ibigay ang nais ipahiwatig ng bawat saknong ng binasang akda? Sagot- Ang nais ipahiwatig ng mga saknong sa Elehiya sa Kamatayan ni Kuya ay ang kanyang labis na pagkalungkot sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Patuloy niyang naaalala ang mga bagay na hindi niya matanggap na pumanaw na ang kanyang kapatid.  4.Bakit mahalaga sa sumulat ng tula ang mga alaalang iniwan ng kanyang kapatid?Ganito rin ba ang pagtuturing mo sa mahal mo sa buhay? Sagot-Oo mahalaga dahil dito niya maaalala ang kanyang kuya. At ang mga magagandang alaala nila habang siyay nabubuhay pa. 5.Ano ang mga simbolo o sagisag ang ginamit sa akda? Sagot- Ang lahat ay nagluksa, ang burol ay bumaba, ang bukid ay nadaanan ng unos sa gitna ng nagaganap na usok ng umaga malungkot na lumisan ang tag-araw sa pamamagitan ng luha, naglandas ang mga naikwadradong larawang guhit, poster at larawan. 6.Kung ikaw ang may akda paano mo ipadarama ang pagmamahal mo sa isang tao? Sagot- Gagawa din ako ng isang tula o istorya tungkol sa kanya o kanta para maipadama ko ang pagmamahal ko sa kanya. 7.Ano ang gagawin mo kung sakaling mawawalan ka ng mahal sa buhay? Sagot- Sa una syempre malulungkot at magdadalamhati, ngunit sa kalaunan kailangang tanggapin na wala na siya/sila, at kailangang magpatuloy na harapin ang buhay. 8.Paano mo magagamit sa yong buhay ang mga aral at mensaheng hated ng elehiya? Sagot- Magagamit ko itong mga aral na ito bilang gabay sa pagmamahal ng mga mahal sa buhay at sa mga namayapa na. 9. Paano naiiba ang ilehiya sa iba pang uri ng tula? Sagot- Ang elehiya ay isang akda na naglalahad ng damdamin o paggunita sa isang may buhay na namatay.  Ito ay isang tulang liriko na naglalarawan tungkol sa kamatayan ng isang may-buhay. Ito ay naiiba sa ibang uri ng panitikan dahil sa akatangian nito-tula ng pagnanangis at sa himig nitong matimpi at mapagbulay-bulay o mapagmuni-muni.

Ang elehiya ay isang tulang di masintahin. 10.Anong uri ng teksto ang

Ang elehiya ay isang tulang di masintahin. 10.Anong uri ng teksto angbinasang akda?Patunyan. Sagot- Ang elehiya sa Kamatayan ni Kuya ay isang uri ng akdang tula na may kakaibang katangian. Ito ay isang tulang may pagnanangis at pagdadalamhati. Kadalasan, ito ay ginagamit sa pagbibigay mensahe o gunita sa isang taong sumasakabilang-buhay na.

Explanation

Gawain 3. Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Sagutin ang sumusunod na mga

Gawain sa pagkatuto 3: antas ng iyong pag-unawa11.ano anong kaugaliang. Gawain 5: sa antas ng lyong pag-unawa sagutin ang mga gabay na tanong. [solved] gawain sa pagkatuto bilang 3: sa antas ng iyong pag-unawa

See also  Gawain 2. Sa Antas Ng Lyong Pag-unawa Sagutin Ang Sumusunod Na Tanong Batay Sa B...

Sa naunang Gawain ay nagpatuunan Mo ng pansin ang MGA organisasyong

Gawain sa pagkatuto bilang 4:binanggit sa naunang pahayag na ang. Antas ng iyong pag-unawa mula sa "ang alamat ni prinsesa manorah. Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga

Gawain 3: Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Panuto: Sagutin ang sumusunod na

[solved] gawain sa pagkatuto bilang 3: sa antas ng iyong pag-unawa. Sa bahaging ito, nais kong malaman ang antas ng iyong pag-unawa sa. Mga tanong sa romeo at juliet

Gawain 1: Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Panuto: Sagutin ang mga sumusunod

Anim na aspekto ng pag unawa sa markahang pagsusulit pagsusulit. Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga. Gawain 5: ihambing ang ilang pangyayari sa napanood na dula sa mga

Gawain 1: Panuto: Antas ng Iyong Pag-unawa mula sa "Ang Alamat ni

Tatlong antas ng pakikilahok sa mga gawain at usaping pampolitika. Gawain 1 sa antas ng iyong pang-unawa sagutin ang sumusunod na. Gawain 1.sa antas ng lyong pag-unawa 1. binanggit sa parabula ang

Gawain 1.Sa Antas ng lyong Pag-unawa 1. Binanggit sa parabula ang

Need ko po answer pls po gawain 4 pag unawa sa binasa sagutin ang mga. Sa mga antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng. Gawain 1: talasalitaanpanuto: ayusin ang mga salita ayon sa antas o