GAWAIN 5: DATA RETRIEVAL CHART Panuto: Matapos Mabasa Ang Teksto Tungkol Sa Krusada…

GAWAIN 5: DATA RETRIEVAL CHART Panuto: Matapos Mabasa Ang Teksto Tungkol Sa Krusada…

GAWAIN 5: DATA RETRIEVAL CHART Panuto: Matapos mabasa ang teksto tungkol sa Krusada, punan ng hinihinging impormasyon ang tsart sa ibaba. ISULAT ANG IYONG SAGOT SA LOOB NG TALAHANAYAN. Resulta Krusada MGA KRUSADA SA GITNANG PANAHON Taon Mga Pinuno Mahahalagang Pangyayari Kabuuang Resulta:​

“DATA RETRIEVAL CHART”

See also  Bakit Nag Iimport Ng Asin Ang Pilipinas​