Gawain 5. Tapatan Ng Mga Hayop Suring Mabuti Ang Pares Ng Mga Hayop S…

Gawain 5. Tapatan ng mga Hayop Suring mabuti ang pares ng mga hayop sa ibaba Tukuyin kung aling pares ng mga hayop ang maaaring magkasundo o magkalamangan Sa mga patlang sa ibabaw ng bawet pares na larawan ilagay ang simbolong = kung sa palagay mo ay magkakasundo ang dalawang hayop > naman kung nalalamangan ng hayop sa unang larawan ang hayop na nasa pangalawang larawan at kung sa palagay mo ay nalalamangan ng hayop sa kalawang larawan ang hayop sa unang larawan. Isulat ang sagot mo sa sagutang papel.​

Answer:1.= 2.< 3.= 4.> 5.< 6.>

Explanation:

See also  Lagyan Nk Tsek Ang Nagsasabi Ng Lokasyon 1.itaas Ng Puno 2.ilalim Ng Mes...