Gawain A Panuto: Pagtambalin Sa Hanay B Ang Mga Larawan Ng Taong Nangangailangan…

Gawain A
Panuto: Pagtambalin sa Hanay B ang mga larawan ng taong nangangailangan ng
angkop na produkto at serbisyo na tumutugon
sa Hanay A.
Hanay B
Hanay A
a.
1. Nars
b.
2. Plumber
3. Pagkain
с.
4. Fire fighter
d.
5. Mag-aaral
e.
wy​

Answer:

1.e

2.c

3.d

4.a

5.b

Explanation:

sana makatulong

See also  Isulat Sa Unang Patlang Kung Anong Ahensiya Ang Kumakatawan...