Gawain Sa Pagkatuto Bilang 2: Sagutan Ang Mga Sumusunod Na Ka…

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sagutan ang mga sumusunod na katanungan ayon sa teksto. Sagutan
sa sagutang papel
1. Ano ang kalagayan ng bansa sa panahong inisulat ni Balagtas ang awit na Florante at Laura
2. Ano-ano ang layunin ni Balagtas sa pagsulat nlya ng Florante at Laura?
3. Bakit kinailangan niyang gumamit ng alegorya para maitago ang tunay na mensahe ng
kanyang obra-maestra.
4. Bakit mahalagang basahin at pag-aralan ang Florante at Laura ?
5. Ano-ano ang mga naging epekyo nito sa mga Pilipinong nakabasa nito sa panahong naisulat
ito?​

1. ito ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga kastila sa Pilipinas.

2. para ipahayag ang kanyang pagmamahal at ipahayag ang kanyang damdamin kay maria asuncion rivera o MAR tinatawag rin ang selya.

3. para mas mabigyan tayo ng lakas upang basahin ito at alamin ang tunay na mensahe.

4. dahil ito ay naglalaman ng mga mahalagang aral na nagsilbing gabay sa atin.

5. ito ay naging inspirasyon ng karamihan lalo na ang ating dalawang bayaning pilipino.

sana makatulong, pa brainliest po at pa follow na din.

See also  Magbigay Ng Mga Alamat Tungkol Sa Mga Anak Na Pasaway​