Gawain Sa Pagkatuto Bilang 5: Ipakita Sa Pamamagitan Ng Tseklist Ang Kasanayang Natut…

Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Ipakita sa pamamagitan ng tseklist
ang kasanayang natutuhan. Lagyan ng tsek (m) ang mga kahon sa
ibaba ayon sa iyong pagkatuto.
Kasanayan
Oo
Hindi
1. Naiuugnay ko ba ang aking
kilos sa mabagal o mas maba-
gal na tempo ng awitin?
2. Naiuugnay ko ba ang aking
kilos sa mabilis o mas mabilis na
tempo ng awitin?
3. Naippakikita ko ba ang
pagbabago sa kios o galaw
gamit ang iba’t ibang tempo ng
awitin?
4. Naisagawa ko ba ito nang
buong sigla at nasa tamang
kumpas?​

1 / 2 3 / 4 / that’s all I know

Ang Mo Kio 628 Market & Food Centre - Ang Mo Kio - Blk 628 Ang Mo Kio Ave 4

Ang mo kio 628 market & food centre. Ang kio. 724 ang mo kio central market & food centre

Ang Mo Kio Central Market and Food Centre | Ang mo kio, Geylang, Bedok

ang kio

Kio ang mayflower mo centre food market avenue. Ang mo kio 628 market & food centre. 724 ang mo kio market & food centre – eat shop play

Ang Mo Kio Central Market & Food Centre - Food Court in Ang Mo Kio

ang kio mo food

3 best hawker food in ang mo kio. Ang mo kio 628 market – eat shop play. Chuan long trading ang mo kio

Man who allegedly set fire to Ang Mo Kio market arrested within 24 hours

stomp market

Market kio ang mo arson arrested man fire set according singapore force police year old. 724 ang mo kio market & food centre – eat shop play. Kio ang mo stalls commencement renovation

52 Y.O MAN ARRESTED FOR ARSON, SET ANG MO KIO MARKET ON FIRE

market kio ang mo arson arrested man fire set according singapore force police year old

Ang mo kio 628 market & food centre. Kio wte. 724 ang mo kio market & food centre – eat shop play

See also  Whose Composition Was "In A Sentimental Mood”?A. Berlin B. Ellington C. Ge...