Gawain Sa Pagkatuto Bilang 6: Ano-anong Idyoma O Salawikain Ang Akma Sa…

Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Ano-anong idyoma o salawikain ang
akma sa iyong pag-uugali? Magkaroon ng repleksyon sa sarili upang
masagot ang katanungang ito. Halimbawa: nagsusunog ng kilay kasi
nag-aaral kang mabuti.​

bahala kayo jan haleloya bebe

See also  Ikinakampay Ang Dalawang Braso SA Tagiliran