GAWAIN Sumulat Ng Sariling Alamat Tungkol Sa Mga Bagay Na Maaaring Ihambin…

GAWAIN Sumulat ng sariling alamat tungkol sa mga bagay na maaaring ihambing sa sarili. ISKOR KRAYTIRYA 9-10 Nakasulat ng sariling alamat tungkol sa mga bagay na maaaring ihambing ang sarili. 6-8 Nakasulat ng sariling alamat ngunit hindi akma sa mga bagay na naihambing sa sarili 4-5 Nakasulat ng sariling alamat na ginamitan ng mga bagay na walang kinalaman sa sarili. 1-3 Nakasulat ng sarling alamat na ayon sa tema ngunit mali ang mga bantas. 0 Hindi nakasulat ng sariling alamat.​

Answer:

para akong ballpen na kung minsan hindi na sumusulat dahil pagod na pero muli ulit akong bumabangon o nag kakaroon ulit ng tinta para makatapos ng gawain ko.

Karapatang pambata | PDF

Tubello, john rey e. Habang patuloy kang umaasa sa isang bagay na imposible, araw- araw mo. Pumili ng isang paboritong eksena mula pinanood/napanood na teleserye o

Similar ng sariling alamat tungkol sa bagay na maaaring ihambing sa

Bagay isang ako kung tao francis mariano. Sariling alamat tungkol sa sarili. Panuto: pagmasdan ang larawan, ihambing ang iyong sarili sa isang hayop

Sariling Alamat Tungkol Sa Sarili - William Richard Green

Ihambing ang iyong sarili sa iba at matakot: 4 na mga bagay upang. Espesyal na bagay tungkol sa sarili. Bagay na maihahalintulad sa sarili

See also  Tatlong Halimbawa Ng Mga Pormal At Di Pormal Na Sanaysay​