Give Me 2 Examples Of Health Professionals

give me 2 examples of health professionals

doctors and medical technologists

orthopedist and pediatrician

See also  Ano Ang Pinakamapanganib Na Fat Sa Katawan