Gumawa Ng Sariling SLOGAN O Quote Tungkol Sa Pagpapahalaga Sa Timbang Na…

gumawa ng sariling SLOGAN O Quote tungkol sa pagpapahalaga sa timbang na kalagayan ekolohikal o ecological balance.

Answer:

There is no such thing as a perfect person, but someone’s heart can have a perfect attention ✨

See also  Ano Ano Pa Ang Gamit Ng Galyon