Gumawa Ng Slogan Tungkol Sa Iyong Pagpapahalaga Sa Nasyonali…

Gumawa ng slogan tungkol sa iyong pagpapahalaga sa nasyonalismo o pagmamahal sa bansa.

Answer:

Nasyonalismo Pag alabin, Sa ikatatag ng Bayan “natin”

Explanation:

Hope its help

See also  Ano Ang Pakinabang Ng Taiga?