Halimbawa Ng PangunguSap Na May Kaya? Halimbawa Ng PangunguSap Na M…

Halimbawa ng pangunguSap na may kaya?

Halimbawa ng pangunguSap na may dapatwat?

Halimbawa ng pangunguSap na may Ngunit?

Halimbawa ng pangunguSap na may Dahil sa?

Halimbawa ng pangunguSap na may sa wakas?

Halimbawa ng pangunguSap na may sa lahat ng ito?

Halimbawa ng pangunguSap na may kung Gayon?

KAYA kong gumawa ng mga bagay na iyan.
Siya’y matalino DATAPWAT medyo makulit.
Siya nga ang gagawa NGUNIT sino ang mag-uulat?
Nag-away silang dalawa DAHIL SA pandaraya.
SA WAKAS!, natapos ko rin ang aking mga gawain.
SA LAHAT NG ITO, ito parin parin ang gawa na maayos.
Kung wala kang kapareha, KUNG GAYON siya na lamang.

See also  8. Ang Abstrak Na Ito Ay Naghahayag Ng Mahahalagang Idea Sa Papel. A. Impormatibong Abs...