Hinuha Meaning Tagalog Word

hinuha meaning tagalog word

Answer:

hatol, pasiya, opinyon, o palagay na ginawâ batay sa mga katibayan at pangangatwiran

See also  Examples Of Difficult Words With Tagalog Meaning​