Ibong Adarna (Suliraning Panlipunan) Yon:7-A Petsa: 04-14-22 Note…

Ibong Adarna (Suliraning Panlipunan) yon:7-A Petsa: 04-14-22 Note: Inaasahang napag-aralan mo ang nilalaman ng modyul 3. Ngayon naman aking subukin ang iyong pag-unawa at pagkatuto. WW I. Panuto: Tukuyin at isulat sa patlang ang salitang hinihingi ng LETRA batay sa kahulugan na ibinigay sa bawat bilang. (Makikita ang sagot o clue sa bahaging SURIIN ng modyul 3) marangal 1. Ayon sa binasa, ang hari ang kumakatawan sa isang kaharian kaya kailangan niyang maging M upang maging maayos, payapa at maunlad ang pamayanan. 2. Sina Pedro at Diego ang dahilan kaya sinaktan nila si Juan upang makuha ang B kaparusahan/kamataya. Matapos makuha ng sakim na magkapatid ang Ibong Adarna ay tinanggap nila ang K na ibinigay ng hari at ng mamamayan na dapat ibigay kay Juan. 4. Ayon sa kuwento, ang mga taong may sakit gaya ng Leproso ay naihihiwalay sa lipunan kaya tinawag silang O kaya namuhay silang mag-isa at nanlilimos 5. Napakahalaga kay Prinsesa Leonora ang D.S. na pamana ng kaniyang namatay na magulang. 6. Naranasan ng mga kapatid ni Prinsesa Leonora ang D sa pagmamahal na ipinakita ng kanilang ama. 7. Ang S.T.M. ay isang sakit ng mga Filipino kung saan madali ito g makalimot sa kabutihan ng mga taong tumulong sa kanya kapag nakakita siya ng mas magandang cpor unidad 8. Mahalaga sa mga Pilipino ang P sa Lumikha at karaniwang ipinapakita ito sa mga pista o pagdiriwang noon at sa kasalukuyan. 9. Ipinapakita ng P ang mataas na pagpapahalaga ng tao sa mga bagay na nakikita tulad ng karosang ginto at diyamanteng singsing mula sa kuwento, 10. Ang salita ng hari ay batas sa nakakarami. Ito ang A pamumuno tulad ng​

See also  Kasingkahulugan Ng Asin?

Answer:

1.Makapangyarihan

2.Berbanya

3.kapangyarihan

4.outcast

5.diyamanteng singsing

6.diskriminasyon

7.Short Term Memory

8.pananampalataya

9.pagkamateryalismo

10.autokratikong pamumuno

Explanation:

hope helps po 🙂

Suriin ang piling mga saknong ng Ibong Adarna.Tukuyin sa bawat saknong

Ibong adarna powerpoint. Mga paksa: paano nahuli ni don juan ang ibong adarna. Photo essay ng suliraning panlipunan

Ibong Adarna Buod 21

Topic:ibong adarnapangyayari nag papakita ng surilaning. Ibong adarna ng awit ang prezi. Ano ano ang suliraning panlipunang masasalamin sa ibong adarna(may

Mga Suliranin Sa Kwentong Ibong Adarna - kulturaupice

Ibong adarna powerpoint. Ibong adarna at suliraning panlipunan. Mga suliranin sa kwentong ibong adarna

MP Filipino 7 Q4 W3 Suliraning Panlipunan - YouTube

Adarna ibong halimbawa mga buod ang korido tulang isang uri nakuha ay. Mga suliraning makikita sa ibong adarna hanggang. Mga suliraning panlipunan by justin hernandez

Ibong adarna

adarna ibong halimbawa mga buod ang korido tulang isang uri nakuha ay

Suliraning panlipunan: solusyon at pagsusuri (ibong adarna). Topic:ibong adarnapangyayari nag papakita ng surilaning. Suliranin sa ibong adarna

I. PANUTO: Suriin ang mga piling saknong mula sa akdang Ibong Adarna

Suliranin sa ibong adarna. Mga paksa: paano nahuli ni don juan ang ibong adarna. Buod ng ibong adarna

Suliraning Panlipunan Sa Ibong Adarna – Kahulugan At Halimbawa Nito

Mga suliraning makikita sa ibong adarna hanggang. Panlipunan mga. Ibong adarna at suliraning panlipunan

Ibong Adarna Script Docx Ibong Adarna Script Characters Ibong Adarna

Suriin ang piling mga saknong ng ibong adarna.tukuyin sa bawat saknong. Ii. panuto: isulat ang salitang oo kung ang mga suliraning panlipunan. Ibong adarna at suliraning panlipunan

Mga Suliranin Sa Kwentong Ibong Adarna - kulturaupice

Suriin ang piling mga saknong ng ibong adarna.tukuyin sa bawat saknong. Suliraning panlipunan sa ibong adarna – kahulugan at halimbawa nito. Cot|kabanata 9&13 ng ibong adarna|pagbibigay-solusyon sa mga suliraning