Identify The Following Logos. Personal Logo, Crest Logo Or Business And P…

Identify the following logos. Personal logo, Crest logo or business and product logo) On your answer, write P if personal logo,C for Crest logo and BP for business/Product logo. ​

Answer:

Where is the Question Paano ko po yan Sasagutan?

See also  Isa Sa Mga Halimbawa Ng Disenyo Na Mula Sa Visayas​