III. Panuto: Bumuo Ng Pangungusap Batay Sa Mga Pangyayaring…

III. Panuto: Bumuo ng pangungusap batay sa mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan ngayon. Gamitin ang mga pang-ugnay na salita na ibinigay sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa nakalaang patlang. Halimbawa: Kung – Maraming tao ang mahahawaan sa sakit na COVID-19 kung ayaw sumunod sa utos ng pamahalaan.
1). Dahil
2). Tunay​

Answer:

1.Dahil narin sa kahirapan at pang araw araw

2.tunay na mahahawa talaga dapat panatilihin sa loob ng bahay lamang para iwas hawaan sa gitna ng pandemya

See also  What Is Nagbibilang Ng Poste?