Ikaw Ay Nagtataka Sa Mga Pagbabagong Iyong Nararanasan Ngayong Han Mo Madadalos At Pagbi…

Ikaw ay nagtataka sa mga pagbabagong iyong nararanasan ngayong han mo madadalos at pagbibinata. Marami kang napupunang pagbabago sa iyong sarili. Nalba man mong mo kinagigiliwang gawin, hindi tulad nung ikaw ay nasa elementarya pa lamang. Ang parehong ao ay maituturing na panahon ng pagsibol kung kayat dapat kang maging handa sa mga kaganapan sa yong buhaysa ibat ibang aspeto. Dapat mong maunawan na ang pagbabagong iyong ranasan ay normal lamang na pinagdadaanan ng isang tinedyer na katulad mo. Ang pagtanggap sa mga pagbabagong ito ay mahalaga para sa isang kagaya mo, makatutulong ang iyong pagtanggap sa mga pagbabagong nagaganap sa iyo sa lyong pag-unlad bilang isang indibidwal. Ang modyul na ito ay gagabayan ka upang maunawaan ang mga pagbabagong iyong nararanasan at ang mga inaasahan sa iyo bilang isang nagdadalaga at nagbibinata. KESANAYANG PAMPAGKATUTO AT KODA Natutukoy ang mga pagbabago sa kanyang sarili mula sa gulang na 8 o 9 hanggang sa kasalukuyan sa aspetong: Pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan (more mature relations) sa mga kasing edad (Pakikipagkaibigan) Pagtanggap ng papel o gampanin sa lipunan pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito Pagnanais at pagtatamo ng mapanagutang asal sa pakikipagkapwa sa lipunan Pagicidate ng tungkulin sa bawat gampanin bilang nagdadalaga / nagbibinata EsP7PS-a-1.1 12 Natatanggap ang mga pagbabagong nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata Naipaliliwanag na ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos (Developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata ay nakatutulong sa: a. pagkakaroon ng tiwala sa sarili, at b. paghahanda sa limang inaasahang kakayahan at kilos na nasa mataas na antas (phase) ng pagdadalaga/pagbibinata (middle and late adescence): (paghahanda sa paghahanapbuhay, paghahanda sa pag-aasawa / pagpapamilya, at pagkakaroon ng mga pagpapahalagang gabay sa mabuting asal), at pagiging mabuti at mapanagutang tao pag-unawa ng kabataan sa kanyang mga tungkulin sa sarili, bilang anak, kapatid, mag-aaral, mamamayan, mananampalataya kosyumer ng media at bilang tagapangalaga ng kalikasan ay isang paraan upang maging mapanagutan bilang paghahanda sa susunod na yugto ng buhay EsP7PS-Ib-1.3 1.4 Naisasagawa ang mga angkop na hakbang sa paglinang ng limang inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata EsP7PS-b-1.4 ESP7P5-2-12 GAWAIN 1: Ako Ngayonl (pp 4-6) Panuto: Viagtala ng 5 positibong pagbabagong napapansin ninyo sa inyong sarili. Gumuhit ng mga larawan sa loob ng kahon na sa inyong palagay ay nagpapakita ng mga pagbabagong ito. Sundin ang pomat sa aklat pahina 5 gabay ninyo ang halimbawa sa unang kategorya. Halimbawa: A. Pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan sa mga kasing-edad 1. Lalong lumalalim ang pakikipagkaibigan sa mga kapwa babae/lalaki. 2. Ibinabahagi ang ilang mga problema sa mga malapit na kaibigan at hinihingi ang kanilang opinyon 3. Nagkakaroon ng interes sa mga katapat na kasarian; nagkakaroon ng crush. 4. Iniiwasan ang pakikipag-away 5. Hindi lang sa paglalaro kasama ang mga kaibigan, maging sa mahahalagang proyekto sa paaralan​

See also  Isulat Ang Mga Panandalian At Pangmatagalang Mithiin Mo Sa Buhay.

ito ang ideolohiyang pinairal ni hitler noong ikalawang digmaang the philippines of the following is not true as the first member of our team has a better understanding of what we have to offer for our services and we have to

GAWAIN 3Sumulat ng pangungusap gamit ang ibat ibang antas ng wika

Sa bahaging ito, nais kong malaman ang antas ng iyong pag-unawa sa. Antas ng iyong pag-unawa mula sa "ang alamat ni prinsesa manorah. Gawain 1: panuto: antas ng iyong pag-unawa mula sa "ang alamat ni

CH5 - WORKBOOK - GAWAIN 1.1.1 : SA ANTAS NG IYONG PAG-UNAWA Suriin ang

Gawain 3: sa antas ng iyong pag-unawa panuto: sagutin ang sumusunod na. Pag-unawa sa binasa: sagutin ang mga tanong. gawin ito sa iyong. Isagawa!gawain 6: ang pagpapasiyapanuto: kung sa nakaraang gawain ay

Isagawa!Gawain 6: Ang PagpapasiyaPanuto: Kung sa nakaraang gawain ay

Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga. Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga. Isagawa gawain 6: guhit ko! saruto: gumawa ng poster na nagpapakita ng

Gawain 3. Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Sagutin ang sumusunod na mga

Gawain sa pagkatuto bilang 1:isaayos ang mga salita sa bawat set sa. Romeo tanong juliet pag unawa mga gawain sagutin sumusunod damdaming ano ibig. Gawain 5: sa antas ng lyong pag-unawa sagutin ang mga gabay na tanong

GAWAIN 1 Sa Antas ng Iyong Pang-unawa Sagutin ang sumusunod na

Anim na aspekto ng pag unawa sa markahang pagsusulit pagsusulit. Gawain 1: panuto: antas ng iyong pag-unawa mula sa "ang alamat ni. Gawain 1: talasalitaanpanuto: ayusin ang mga salita ayon sa antas o

Gawain 1: Panuto: Antas ng Iyong Pag-unawa mula sa "Ang Alamat ni

Romeo tanong juliet pag unawa mga gawain sagutin sumusunod damdaming ano ibig. Sa naunang gawain ay nagpatuunan mo ng pansin ang mga organisasyong. Gawain sa pagkatuto 3: antas ng iyong pag-unawa11.ano anong kaugaliang

Need ko po answer Pls po Gawain 4 Pag unawa sa binasa Sagutin ang mga

Romeo tanong juliet pag unawa mga gawain sagutin sumusunod damdaming ano ibig. Mga tanong sa romeo at juliet. Gawain 1.sa antas ng lyong pag-unawa 1. binanggit sa parabula ang

See also  5 Halimbawa Ng Kalakasan At Kahinaan​

Gawain 1: Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Panuto: Sagutin ang mga sumusunod

Pag-unawa sa binasa: sagutin ang mga tanong. gawin ito sa iyong. Sa bahaging ito, nais kong malaman ang antas ng iyong pag-unawa sa. Gawain 5: sa antas ng lyong pag-unawa sagutin ang mga gabay na tanong

Antas ng iyong Pag-unawa mula sa "Ang Alamat ni Prinsesa Manorah

Sa mga antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng. [solved] gawain sa pagkatuto bilang 3: sa antas ng iyong pag-unawa. Gawain 4: paglinang ng talasalitaan ayusin ang mga salita ayon sa antas