Ikumpara Ang Paniniwala Ng Relehiyong Islam Sa Iba Pang Relehiyon.Ano Sa Iyong P…

ikumpara ang paniniwala ng relehiyong islam sa iba pang relehiyon.Ano sa iyong pananaw ang mga bagay na nakatulong upang mapalaganap ang relehiyong islam sa pilipinas?​

Answer:

iba iba ng tawag sa aklat ng bibliya ngunit iisa ng sinasamba

See also  Pag-aaral O Disiplina Sa Araling Panlipunan​