Ilaw Ng Tahanan 2. Magbigay Ng Matatalinghagang Salitang Ginamit Sa Akda At…

Ilaw ng tahanan
2. Magbigay ng matatalinghagang salitang ginamit sa akda at ibigay ang
kahulugan nito.​

Answer: ilaw

Explanation:

Ang kahulugan ng ilaw ay ina sapagkat siya ang nagsisilbing liwanag ng pamilya at gumagabay sa lahat. Kung mawawala ang ilaw mahihirapan ang miyembro ng pamilya sa kanilang pamumuhay.

See also  Ano Ang Gampanin Ni Don Pedro Sa Kwento?​