Inspiring Quote Na Pampalakas Ng Loob O Gabay Para Sa Mabuting Pagpapasya….

Inspiring Quote na pampalakas ng loob o gabay para sa mabuting pagpapasya. Magbigay ng paliwanag ng hanggang 3 pangungusap

Answer:

Ang saya ng kanta

You fill me up ’til you’re empty

I took too much and you let me

We’ve been down all these roads befor…

See also  Kahalagahan Ng Pulis Sa Bansa​