Instruction/Situation Bagama’t Maraming Negatibong Naidulot Ang Pananakop Na Gina…

Instruction/Situation Bagama’t maraming negatibong naidulot ang pananakop na ginawa ng mga Europeong bansa sa Asya, hindi pa rin makakaila na ito ay nag-iwan ng positibong bagay tungkol sa pagigging makabayan ng mga Asyano. Nagising ang mga Asyano sa tunay na halaga ng kanilang kultura, ekonomiya at teretoryong sakop. Dahil sa mga pananakop na ito ay nagkaroon sila ng mas malalim na pagpapahalaga sa kanilang wika, sining, agham, teknolohiya, kabuhayan, kapayapaan at iba pang bagay na mayroon sila. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Asya na nasakop ng mga dayuhan, subalit sa kabila nito’y maraming mga Pilipino ang naglaan ng buhay upang maipagtangol ang bayan at sa huli ay nanaig ang pusong makabayan. Bilang isang mag-aaral, ano ang magagawa mo upang makahikayat ka ng iyong kapwa mag-aaral o kabataan upang maipakita ang diwa ng pagmamahal sa bayan Ilahad ang iyong kasagutan sa pamamagitan ng Advocacy Campaign. Gumawa ng isang Campaign Poster/Slogan/Flyers na naglalaman ng mga hakbang sa mga pamamaraan tungkol sa pagmamahal sa bayan. Output/Product Advocacy Campaign ODL- sa pamamagitan ng video o poster MDL- Poster/Slogan/ Flyers – hakbang sa mga pamamaraan tungkol sa pagpapakita sa pagmamahal sa bayan Rubrics: *Ang bahaging ito ay hindi ninyo sasagutan. Ang inyong guro ang maglalagay ng puntos sa bahaging ito. Pamantayan 15 10 5 Puntos Nilalaman (ESP) Lubhang makabuluhan ang ang nabuong diwa/ ideya na nagpamalas ng kahusayan sa paksa at makatotohanan ang mga hakbanging naitala na ginamitan ng masusing pagsusuri at angkop na mga salita. Malinaw ang mga hakbanging naitala na ginamitan ng masusing pagsusuri at angkop na mga salita. Hindi malinaw at walang kaangkupan sa paksa ang mga hakbanging naitala. Realismo ng Mensahe (Filipino) Maayos ang lahat ng datos na ipinahayag kaya nagging makatotohanan at kapani-paniwala ang mga nailahad na hakbangin sa pamamagitan ng video/ poster/ slogan/ flyer May ilang mga datos na ipinahayag na nagdudulot ng kalituhan pero nagging makatotohanan at kapani paniwala pa rin ang mga nailahad na hakbangin sa pamamagitan ng video/ poster/ slogan/ flyer Di gaanong malinaw ang mga ideya na ipinahayag kaya di naging makatotohanan at kapani-paniwala ang mga nailahad na hakbangin sa pamamagitan ng video/ poster/slogan/ flyer Panghihikayat (AP) Gumamit ng mabisang mga salita at simbolismo na lubhang nakapagdulot ng pagkaunawa sa ipinapahayag ng diwa. Pangkaraniwan at hindi lubos na makapanghikayat ang mga nabuong hakbangin. Mababaw at literal ang ginamit na mga salita at simbolismo. Dito ninyo ilalagay/iguguhit/isusulat ang inyong poster/ slogan/ flyer. Paalala lamang na pipili lamang kayo ng ISA kung alin sa poster, slogan o flyer ang inyong gagawin:

See also  Ano Ang Mali Sa Pagiging LGBTQ?

pa help po​

Explanation:

May iba’t ibang salik na nakaapekto sa antas ng pag unlad at pagsulong ng mga bansa sa Asya.

Ang mga salik na ito ay ang:

• heograpiya

– likas na yaman

• lakas paggawa

• teknolohiya

puhunan

• katatagang politika