Isulat Sa Patlang Kung Dapat O Di-dapat Gawin Sa Mga Hayop Ang…

Isulat sa patlang kung dapat o di-dapat gawin sa mga hayop ang mga sumusunod na gawain. 1.Gawan ng kulungan o bahay ang mga hayop. 2.Lumalapit sa mga hayop na malapit ng manganak o bagong panganak. 3.Dalhin sa beterinaryo ang mga alagang hayop na may sakit. 4.Ikulong ang mga hayop tulad ng baka, baboy at kabayo para sa kanilang kaligtasan. 5. Nilalaro ang mga hayop kapag natutulog o kumakain. Isulat sa patlang kung dapat o di – dapat gawin sa mga hayop ang mga sumusunod na gawain . 1.Gawan ng kulungan o bahay ang mga hayop . 2.Lumalapit sa mga hayop na malapit ng manganak o bagong panganak . 3.Dalhin sa beterinaryo ang mga alagang hayop na may sakit . 4.Ikulong ang mga hayop tulad ng baka , baboy at kabayo para sa kanilang kaligtasan . 5. Nilalaro ang mga hayop kapag natutulog o kumakain .​

Answer:

1.Dapat

2.Di dapat

3.Dapat

4.Dapat

5.Di Dapat

Explanation:

hope its help

#brainliest

make me brainliest

1.Dapat

2.Di-Dapat

3.Dapat

4.Dapat

5.Di-Dapat

ayon lang salamat

See also  Halimbawa Ng Kalakasan,kahinaan,oportunidad,at Banta Sa Isang Pamilya.