IV. REPLEKSYON Panuto: Isulat Ang Iyong Reylisasyon At Saloobin Tu…

IV. REPLEKSYON Panuto: Isulat ang iyong reylisasyon at saloobin tungkol sa kahalagahan ng pagmamahalan at pagtutulungan sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa makabuluhang pakikipagkapwa. Isulat ito sa iyong sagutang papel.​

Answer:

Ang pagmamahal at pagtutulungan sa kapwa ay nagbibigay kagawaan. Ang mga angkop na kilos tungo sa akingpagpapatatag Ng pagmamahal at pagtutulungan sa ating kapwa ay Ang Daan na maipapakita sa kanila Ang pagpapatuloy ng ating karanasan at pagbibigay sa kanila Ng kabutihan na may hatid Ng pagmamalasakit na maipapatuloy Ang kaunawaan para sa kanila. Ang pagiging positibo ang pag-iisip Lalo na sa paggawa Ng maayos na pagpapasya upang ma katiwalaan Silang maipagmamalaki tayo.pagpapahalaga sa kanila nito, dahil ito’y nagbibigay Daan sa kanila Ng inspirasyon upang maisasaayos Ang katatagan at pagpapadama sa kanila Ng patunay na kahalagahan Ng pagmamahal at pagtutulungan para sa ating kapwa.

See also  Masamang Epekto Ng Teknolohiya Sa Pag Aaral