Kahulugan Ng Noche Buena Nang Kutsero?

Kahulugan ng noche buena nang kutsero?

Ito ay tumatalakay sa pang-aabuso at pagpaparusa ng Guardia Sibil sa isang kutsero sa gabi ng Noche Buena. Halip na Noche Buena sa hapag kainan ay bugbog ang inabot nito dahil lamang sa maliit na bagay gaya ng pagkalimot sa kanyang sedula at ilaw sa kanyang kalesa. Ipinapakita dito kung paano inaabuso ng mga kastila ang mga Pilipino.

See also  Panuto: Punan At Dugtungan Ang Mga Patlang Upang Mabuo Ang Iyong Mahalagang...