Kasing Kahulugan Ng Kalagim-lagim

Kasing kahulugan ng kalagim-lagim

kalagim-lagim (kahulugan)
-kagrabe-grabe,kalalalala,kasuklam-suklam ang mga kinasapitan sa mga sitwasyon..

Kasuklam-suklam o katakot-takot

See also  Bakit Aalis Si Simoun Kasama Ang Kapitan Heneral Sa Kabanata 33 Ng...