Konklusion Tungkol Sa Ibong Adarna

Konklusion tungkol sa ibong adarna

Ang ibong Adarna ay may kamangha-manghang mahabang buntot, makintab na may mga kulay na metal. Alam nito ang kabuuang pitong kanta na pinaniniwalaang nakakapagpatulog ng mga tao at nakapagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Pagkatapos ng bawat kanta, ang Ibong Adarna ay nagbabago ng mga balahibo ng kulay at lilim. Pagkatapos ng huling kanta, naglalabas ito ng mahika, at sa wakas, natutulog na nakadilat ang mga mata. Ang mga dumi nito ay maaaring gawing bato ang anumang buhay na organismo. Sa kwento, si Don Fernando, ang pinuno ng Kaharian ng Berbania, ay nagkasakit matapos magkaroon ng masamang panaginip tungkol kay Don Juan. Sa kanyang panaginip, si Don Juan na kanyang paboritong anak, ay inatake ng dalawang tao at pagkatapos ay itinapon sa isang balon. Walang sinuman sa mga manggagamot sa kaharian ang nakapagpagaling kay Don Fernando, at lumala ang kanyang kalagayan. Isang araw, isang matandang doktor ang dumating sa Berbania at sinabing ang sakit ni Don Fernando, na dulot ng bangungot, ay maaaring gumaling lamang sa pamamagitan ng pag-awit ng ibong Adarna (Ibong Adarna). Nagbabala ang doktor na totoong mangkukulam ang ibon, ngunit kailangan itong hulihin at dalhin sa Berbania upang gamutin si Don Fernando.

See also  Pumili Ng Isang Bagay Na Nagsisimbulo Ng Iyong Sarili O Pagkata...