Konotasyong Kahulugan Ng Pagsusunog Ng Kilay At Denotasyong Kahulugan Ng Pa…

konotasyong kahulugan ng pagsusunog ng kilay at denotasyong kahulugan ng pagsusunog ng kilay​

Answer:

Pagsusunog ng Kilay

Narito ang kasagutan kung ano ang ibig sabihin ng “pagsusunog ng kilay”.

Ang kahulugan ng pagsusunog ng kilay ay ang pag-aaral ng mabuti. Pagtutok sa mga aralin upang makapasa.

Halimbawa sa Pangungusap

Ang pagsusunog ng kilay ang tanging paraaan upang makapasa sa mga mahihirap na pagsusulit.

Pagsusunog ng kilay ang aking gagawin upang makamtam ko ang aking mga pangarap.

See also  Katunog Ng Salitang "masdan"