Konotasyong Ng Libro

konotasyong ng libro

konotasyon-pansariling kahulugan ng isang pook  o pangkat liban sa iginigiit ng panahon;

See also  Bagong Estilo Ng Pagtuturo At Pagkatuto. Para Sa Akin​