Kopyahin Ang Mga Tsart Sa Notbik. Punan Ang Mga Hinihinging Impormasyon 1.kapat…

kopyahin Ang mga tsart sa notbik. punan Ang mga hinihinging impormasyon 1.kapatagan. paglalarawan. |||||||||| himbawa
2.bundok
3.burol
4.talampas ​

Answer:

2.️

3./\

4.=l

Explanation:

hirap mo mag drawings

See also  Tanong: Ilarawan Ang Mga Pamamaraan Ng Mga Pilipino Noong Panahon Ng Pananakop Ng Mga Pil...