Kwentong Bayan SI MALAKAS AT SI MAGANDA A. Sagutin Ang Sumusunod Na T…

kwentong bayan SI MALAKAS AT SI MAGANDA A. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat sa sagutang papel ang sagot. 1. Ilarawan ang daigdig noong unang panahon. 2. Ano-ano ang katangian at paniniwala ng tauhan sa akda? Gayahin ang kasunod na pormat sa sagutang papel. •TAUHAN •KATANGIAN •PANINIWALA 3.Sa kabila nang di masukat na kalawakan ng daigdig,bakit naging malungkutin ang Diyos? Paano niya binago ang daigdig? 4.Anong uri ng teksto ang binasang akda? 5.Paano ito naiiba sa iba pang uri ng tekstong iyong nabasa?​

Answer:

Apr 26, 2017 — “Maraming gamit ang mga k’wentong bayan para sa mga bata: malinang ang mahusay na pagpapasya, mamulat sa ibang kultura, makapagdulot ng mabuting …

Explanation:

sorry yn lng alm ko

See also  Nasa Ulo Ang Gawin Kung Rap Tungkol Sa Isang Paborito Kong Pru...