L. Isulat Ang K Kung Ang Pangungusap Ay Nagpapahayag Ng Katotohanan At O Kung Ito Ay…

l. Isulat ang K kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng katotohanan at O kung ito ay Opinyon. 6.ang bulkang mayon ay may halos perpektong kono. 7.ang asignaturang math ay mahirap intindihin. 8.Dapat sa pribadong paaralan Mag-aaral ang mga bata. 9.karapatan ng bawat bata ang makapag-aral 10.ang COVID 19 ay isang virus na kumitil na ng maraming tao sa mundo.​

ANSWER

6.K

7.K

8.K

9.K

10.K

Explanation:

CORRECT ME IF IAM WRONG

See also  Bakit Pa Balik Balik Ang Mubment Nt Proceso Sa Pagsulat?​