Layunin Ng Bawat Sektor Kontribusyon Nito Sa Lipunan A. Mga Institusyon Ng Lipunan Nak…

Layunin ng bawat sektor Kontribusyon nito sa lipunan A. Mga Institusyon ng Lipunan Nakikitang tunguhin ng mga ito sa kasalukuyan Pamilya Simbahan Paaralan Pamahalaan Negosyo​

Answer:

pamilya, para itama-turuan ng tama at mali at panatilihing ligtas ka at alaagan.

paaralan, turuan ng tamang asal at turuan maging responsable.

simbahan, Maging makadiyos at Maging magalang sa diyos.

Negosyo, panatilihing may Kita ang pamilya at pahalagahan.

Pamahalaan, panatilihing maayos ang komunidad at panatilihing ligtas ang bayan.

Explanation:

ganyan po ba?

See also  Ito Ay Tinatawag Na Pagmamahal Sa Magulang​