Letter Complaint In Tagalog​

letter complaint in tagalog​

Answer:

Reklamo Tungkol sa Hindi Satisfactory na Serbisyo

Mahal kong Punong Kawani,

Ako po ay sumusulat upang ipahayag ang aking reklamo tungkol sa hindi satisfactory na serbisyo na aking natanggap mula sa inyong tanggapan. Lubos po akong umaasa na aking maririnig ang aking mga hinaing at aksyunan ang mga ito nang naaayon.

Aking napansin na ang serbisyo na ibinigay ng inyong tanggapan ay hindi sumasaayon sa mga inaasahan at pamantayan ng aming organisasyon. Sa aking palagay, ito ay nagdudulot ng abala at hindi makatwiran na sitwasyon na dapat agad ninyong aksyunan.

Una, napansin ko ang kawalan ng pagtugon sa aking mga katanungan at hinaing. Maraming beses na ako ay nagpadala ng mga email at tumawag sa inyong tanggapan upang humingi ng tulong at impormasyon. Gayunpaman, hindi ako nakatanggap ng anumang tugon o kahit na anumang pagsisikap na makipag-ugnayan mula sa inyo. Ito ay lubos na nakakabahala at hindi akma sa inyong tungkulin bilang punong kawani.

Pangalawa, naranasan ko rin ang hindi maayos na pagtrato mula sa inyong mga tauhan. Sa aking mga interaksyon sa kanila, napansin ko ang kakulangan ng propesyonalismo at paggalang. Hindi lamang ako ang nakakaranas ng ganitong kawalan ng respeto, kundi marami rin sa amin. Ito ay hindi dapat mangyari at dapat bigyan ng pansin upang mapanatili ang magandang relasyon sa inyong tanggapan.

Higit sa lahat, naaapektuhan ang aming organisasyon dahil sa hindi satisfactory na serbisyo na ibinibigay ninyo. Kami ay umaasa na kayo bilang punong kawani ay mangunguna sa pagbibigay ng magandang halimbawa at pamamahala sa inyong tanggapan. Ngunit sa kasalukuyan, ito ay nagdudulot ng pagkabahala at pagkagambala sa aming mga gawain.

See also  Mag Bigay Ng Kakayahan Na Babae Lamang Ang Nakagagawa​

Ako po ay umaasa na agad niyong aaksyunan ang aking mga reklamo at gagawin ang nararapat upang mapabuti ang serbisyo na inyo pong inilalaan. Inaasahan ko rin na makakatanggap ako ng tugon sa sulat na ito sa lalong madaling panahon.

Lubos na gumagalang,

[Inyong Pangalan]

[Inyong Posisyon/Organisasyon]

[Dyaryo o Email para sa Pagtugon]

mamahalin na tin ang likas na yaman