Limang Mabuti At Masamang Epekto Ng Neokolonyalismo​

limang mabuti at masamang epekto ng neokolonyalismo​

limang mabuti at masamang epekto ng neokolonyalismo.

Mabuti

1.) Nakapagpatayo sila ng mga unibersidad at paaralan sa ating bansa.

1.) Nakapagpatayo sila ng mga unibersidad at paaralan sa ating bansa. 2.) Naipakalat ang relihiyong Kristiyanismo.

1.) Nakapagpatayo sila ng mga unibersidad at paaralan sa ating bansa. 2.) Naipakalat ang relihiyong Kristiyanismo. 3.) Tinuruan/Ipinakilala sa atin ang mga bagong teknolohiya.

1.) Nakapagpatayo sila ng mga unibersidad at paaralan sa ating bansa. 2.) Naipakalat ang relihiyong Kristiyanismo. 3.) Tinuruan/Ipinakilala sa atin ang mga bagong teknolohiya. 4.) Natuto tayo ng iba’t-ibang lenggwahe.

1.) Nakapagpatayo sila ng mga unibersidad at paaralan sa ating bansa. 2.) Naipakalat ang relihiyong Kristiyanismo. 3.) Tinuruan/Ipinakilala sa atin ang mga bagong teknolohiya. 4.) Natuto tayo ng iba’t-ibang lenggwahe. 5.) Natuto tayong gumamit ng makabagong armas (baril, kanyon at iba pa.)

Di – Mabuti

1.) Naapektuhan ang mga lokal na pamilihan.

1.) Naapektuhan ang mga lokal na pamilihan. 2.) Racism

1.) Naapektuhan ang mga lokal na pamilihan. 2.) Racism 3.) Nagdulot ito ng labanan.

1.) Naapektuhan ang mga lokal na pamilihan. 2.) Racism 3.) Nagdulot ito ng labanan. 4.) Naging alipin ang mga mamamayan sa sarili nilang bansa.

1.) Naapektuhan ang mga lokal na pamilihan. 2.) Racism 3.) Nagdulot ito ng labanan. 4.) Naging alipin ang mga mamamayan sa sarili nilang bansa. 5.) Nabago ang politikal na pamamahala sa isang bansa.

Explanation:

#BRAINLIEST ANSWER

See also  1. Ano Ang Mensaheng Nais Ipakita Ng Larawan? 2. Ano Ang Kaugnay Ng Mga Salitan...