Mabuti At Masamang Epekto Ng Parity Rights At Mabuti At Masamang Epekto Ng Bell Trade…

Mabuti at masamang epekto ng Parity Rights at mabuti at masamang epekto ng Bell Trade Act.

Sa kabuuan, ang “parity rights” na siyang nakapaloob sa Bell

Trade Act of 1946 ay pawang nagbigay lamang mga hindi mabubuting epekto sa kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas at kalagayang pang-ekonomiya ng mga Pilipino. Dahil sa batas na ito, nagkaroon ng pantay na karapatan sa paggamit ng mga hilaw na rekurso ang mga Amerikano at Pilipino bilang kapalit ng pagbabayad ng Estados Unidos ng humigit-kumulang 800 milyong dolyar sa Pilipinas.

See also  Ano Ang Mabuti At Masamang Epekto Ng Urbanisasyon?​