Mag Bigay Ng Salita Na Nagsisimula Sa Pi

Mag bigay ng salita na nagsisimula sa pi

Answer:

pisara

Explanation:

Answer:

Pinalo

Pinag-aral

Pilipino

Pilipinas

Pinatay

Pinabayaan

Piano

Pinuntahan

Pitaka

Piano

Explanation:

Pano ba kasi

Ganyan?

See also  Ang BAGAY Na Maihahalintulad Ko Sa Aking Sarili​