Magbigay Ng 5 Bagay Na Maihahalintulad Sa Ugali Ng Tao.

Magbigay ng 5 bagay na maihahalintulad sa ugali ng tao.

ilaw
Salamin
ballpen
Medalya
Kurtina

See also  Which Of These Is True About Logos A. Logos Are Personal Use Only B. Lo...