Magbigay Ng Bagay Na Maihahalintulad Mo Sa Buhay O Sarili Mo. For Exa…

magbigay ng bagay na maihahalintulad mo sa buhay o sarili mo. For example; ballpen.
Ang ballpen ay maihahalintulad ko sa sarili ko dahil ang tinta nito ay parang damdamin ko lang kapag hindi ko kinaya ay nilalabas ko ang hinanakit ko. ( I need explanation.) brainliest ko yung may matinong sagot.​

Basag na pinggan

Parang tiwala ko na kapag nabasag mahirap ng maibalik

Ano Ang Bagay Na Maihahalintulad Mo Sa Iyong Sarili - mo umiyak

Bagay na maihahalintulad sa sarili. Bagay na maihahalintulad sa sarili. Mga bagay na maihahalintulad sa iyong sarili

Bagay Na Maihahalintulad Sa Sarili

Mga bagay na maihahalintulad sa iyong sarili. Bagay na maihahalintulad sa sarili at paliwanag. Ano ang bagay na maihahalintulad mo sa iyong sarili

Espesyal Na Bagay Tungkol Sa Sarili - bagay tulala

Ano ang mga bagay na maihahalintulad mo sa iyong sarili. Mga bagay na maihahalintulad ko sa aking sarili. Bagay na sumisimbolo sa iyong sarili in english

See also  Aral Sa Kabanata 3 El Fili