Magbigay Ng Limang (5) Magandang Dulot Sa Paggamit Ng Internet 1) 2) 3) 4) 5)…

Magbigay ng limang (5) magandang dulot sa paggamit ng Internet
1)
2)
3)
4)
5)

Magbigay ng limang (5) masamang dulot ng internet
1)
2)
3)
4)
5)​

Answer:

1makakahanap ng sagot

2mabigyang kaalaman ang sarili

3makakapag kita ng pera

4nabigyang alam ang pag iisip

5?

1palaging pinapagalitan ng mga magulang

2hindi nagagawa ang mga assignment

3hindi nakakatulong sa gawaing bahay

4hindi sumusunod sa utos ng magulang

5naging pabaya

Explanation:

yan lang po alam ko☝

See also  Ano Ang Sakit Ni Mui Mui? ​