Magbigay Ng Thesis Title Tungkol Sa Wika At Panitikan?​

Magbigay ng thesis title tungkol sa wika at panitikan?​

  1. “Pagpapahalaga sa Wika sa Panitikan: Isang Pag-aaral ng mga Akda ng mga Pilipinong Manunulat”
  2. “Ang Papel ng Wika sa Pagpapahayag ng Karunungan sa Panitikan”
  3. “Pagsusuri sa mga Tekstong Filipino: Pagkakapantay-pantay ng Wika sa Panitikan”
  4. “Wika at Panitikan: Ang Pag-unlad ng mga Kultura sa Pilipinas”
  5. “Ang Epekto ng Globalisasyon sa Wika at Panitikan ng Pilipinas”
See also  Alin Sa Mga Pangngalan Ang Sinasabi Ng Tiyak Na Ngalan​