MAGSANAY TAYO Isulat Ang T Kung Totoo At H Kung Hindi Ang Bawat Pangungusap. Isulat Ito…

MAGSANAY TAYO

Isulat ang T kung totoo at H kung hindi ang bawat pangungusap. Isulat ito sa isang

malinis na papel

Nalilinang ang cardiovascular endurance kung ikaw ay tatakbo.

2.

Mas maraming oras ang dapat gugulin sa panonood ng TV at paglaro ng

computer games.

3.

Ang mga aktibidad sa ibabang bahagi ng pyramid ay kailangang gawin nang

madalas

4.

Makikita natin ang progreso ng ating pagkamit sa layuning pangkalusugan sa

pamamagitan ng paglahok sa mga fitness test.

5.

Ang mga aktibidad gaya ng paglilinis ng bahay ay kailangang gawin isang be

sa isang linggo.

Answer:

➰••KeyAnswer••➰

  1. T
  2. H
  3. T
  4. H
  5. T

#BrainlyEveryday

#SaveTheEarth

#G1V3MEANSW3R

Gusto ko Eh - YouTube

Filipiniana-grupo progreso: maikling kwento. Team progreso. Team progreso

Team Progreso

Kwento maikling progreso filipiniana kuwentong. Encuentros progreso. Virtual educa encuentros

Pin on www.johnnybegoodhn.com

Gusto ko. Gusto ko ph. Gusto ko – the great perhaps

Filipiniana-Grupo Progreso: Maikling kwento

kwento filipiniana progreso kuwentong

Fotos en taqueria el progreso. Gusto ko eh. Team progreso

"TOMA CLANDESTINA EN UNA CASA DE PROGRESO" - El Observador Gráfico Yucatán

Contact/reservations. Gusto ko ph. John sambo seeks mayoralty comeback in sto. tomas

Gusto Ko PH

gustoko

Gusto ko ph. Gusto ko. Ko gusto magawa mag usual

Team Progreso

Kwento maikling progreso filipiniana kuwentong. Gusto ko – the great perhaps. Fotos en taqueria el progreso

See also  What Should Larrys Conclusion Be?