Maikling Talumpati Tungkol Sa Pangarap Na Nais Makamit Para Sa Aking Pamilya At Ban…

Maikling talumpati tungkol sa pangarap na nais makamit para sa aking pamilya at bansa.

Answer:Ang pangarap ay hindi lamang pangangarap, ito ay pagpapahalaga sa ating mga pinapangarap na magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Ang aking pangarap ay hindi lamang para sa aking sarili kundi para rin sa aking pamilya at bansa. Nais kong mapabuti ang buhay ng aking pamilya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na hanapbuhay at pagkakaroon ng magandang kondisyon sa pag-aaral.

Ganoon din sa aking bansa, nais kong magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Nais kong mapabuti ang sistema sa pagtuturo upang ang bawat Pilipino ay magkaroon ng sapat na kaalaman upang makapag-ambag sa pagpapaunlad ng bansa. Nais din nating mapabuti ang kalagayan sa kalusugan at pagkakaroon ng sapat na trabaho para sa lahat.

Ang pangarap ay hindi lamang isang simpleng mithi, ito ay pagpapakatotoo sa ating mga layunin at pagpapakalma sa ating mga isipan na tayo ay makakamit ang ating mga pangarap. Kaya’t hindi tayo dapat magpatumpik-tumpik sa ating mga pangarap, dapat tayong mangarap ng malaki at magtiwala sa ating sarili na tayo ay makakamit ang ating mga pangarap. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pagpupunyagi, tayo ay makakamit ang ating mga pangarap para sa ating pamilya at bansa.

Step-by-step explanation:

See also  10. A And B: If A = letters In READ And B = letters In DEAR​