MELC: Naipamamalas Ng Magaaral Ang Pag-unawa Sa Kahalagahan Ng Pag-aaral Bilang Paghaha…

MELC: Naipamamalas ng magaaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pag-aaral bilang paghahanda para sa
pagnenegosyo at paghahanapbuhay
Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: (15 puntos)
Panutot Tukuyin ang mga sumusunod. Isulat sa gilid ng mga Jumbled Letters ang tamang SAGOTO
Panaginip PNAGALINE
1. Ito ay nangyayari lamang sa iyong isipan habang ikaw ay natutulog
PANAYTSA
2. Ito ay likha ng malikhaing isip
P PNAGAARP
3. Ang isang taong may ganito ay handang magsumikap at matiyaga upang
marating ang mga ito.
NABAAOT
4. Ang mithiin ay makatotohanan at mapanghamon
TYLAK
5. Ikaw ay nakasisiguro na ito ang iyong nais na mangyari sa iyong buhay
PNAAOHN
6. Ang una at pinakamahalagang sangkap sa anomang proseso ng pagpapasya
DMAA DIMN
7. Isa sa mga instrumento o gamit sa mabuting pagpapasiya.
PGPAAPALHAA GA
8. Ang pundasyon o haligi ng proseso sa mabuting pagpapasiya
CBYRESREIYECS
9. Isa sa mga key employment generators na ang ICT ang natukoy na
pinakamataas ang potensyal sa pagbibigay ng trabaho
CNSOTURTCION
10. Isa sa key employment generators na pinakamataas ang demand sa
Industriya para sa fabricator, pipe fitter at welder
VENMPOLMYENT
11. Kawalan ng trabaho
LA ( BR MRAKET
12. Isang malaking paligsahan ang merkado sa paggawa
PROFEISSQANL
13. Ang pinakamataas na antas o degree sa CAREER GROWTH DEVELOPMENT
ASOSICAETS
14. Vocational Training o dalawang taong kursong pag-aaral
BAHCLEOR
15. Ang Ikaanim na antas o degree na nakapag-aral o nakapagtapos ng apat na
taon sa kolehiyo
TANDAAN:
Malaki ang kaugnayan ng kasanayan at natapos na pormal na edukasyon sa pagtatagumpay sa merkado​

1. pantasya,2. pangarap, 3 naaabot, 4 tiyak, 5 panahon, 6 damdamin, 7 pagpapahalaga, 9 construction, 10 Unemployment, 11 market, 12 professional, 13 associates, 14 batchelor

See also  Halimbawa Ng Repleksyon SA Sarili​

Mga Tanong Sa Romeo At Juliet - Conten Den 4

romeo tanong juliet pag unawa mga gawain sagutin sumusunod damdaming ano ibig

Isagawa!gawain 6: ang pagpapasiyapanuto: kung sa nakaraang gawain ay. Mga tanong sa romeo at juliet. Gawain sa pagkatuto bilang 1:isaayos ang mga salita sa bawat set sa

Gawain 1.Sa Antas ng lyong Pag-unawa 1. Binanggit sa parabula ang

B gawain sa pagkatuto antas ng pagpapahalaga panuto pagsunud. Gawain sa pagkatuto 3: antas ng iyong pag-unawa11.ano anong kaugaliang. Need ko po answer pls po gawain 4 pag unawa sa binasa sagutin ang mga

B Gawain Sa Pagkatuto Antas Ng Pagpapahalaga Panuto Pagsunud | Hot Sex

Gawain 1: talasalitaanpanuto: ayusin ang mga salita ayon sa antas o. Gawain 3: sa antas ng iyong pag-unawa panuto: sagutin ang sumusunod na. Gawain 5: ihambing ang ilang pangyayari sa napanood na dula sa mga

Gawain 5: ihambing ang ilang pangyayari sa napanood na dula sa mga

Gawain 1: talasalitaanpanuto: ayusin ang mga salita ayon sa antas o. Need ko po answer pls po gawain 4 pag unawa sa binasa sagutin ang mga. Gawain 3: sa antas ng iyong pag-unawa panuto: sagutin ang sumusunod na

Sa bahaging ito, nais kong malaman ang antas ng iyong pag-unawa sa

Gawain 3: sa antas ng iyong pag-unawa panuto: sagutin ang sumusunod na. Gawain sa pagkatuto bilang 4:binanggit sa naunang pahayag na ang. Antas ng iyong pag-unawa mula sa "ang alamat ni prinsesa manorah

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4:Binanggit sa naunang pahayag na ang

Gawain 5: sa antas ng lyong pag-unawa sagutin ang mga gabay na tanong. Isagawa gawain 6: guhit ko! saruto: gumawa ng poster na nagpapakita ng. Sa naunang gawain ay nagpatuunan mo ng pansin ang mga organisasyong

Tatlong Antas Ng Pakikilahok Sa Mga Gawain At Usaping Pampolitika

Gawain sa pagkatuto bilang 1:isaayos ang mga salita sa bawat set sa. Isagawa!gawain 6: ang pagpapasiyapanuto: kung sa nakaraang gawain ay. Gawain 1: sa antas ng iyong pag-unawa panuto: sagutin ang mga sumusunod

Isagawa Gawain 6: Guhit ko! Saruto: Gumawa ng poster na nagpapakita ng

Gawain 5: sa antas ng lyong pag-unawa sagutin ang mga gabay na tanong. Gawain sa pagkatuto bilang 4:binanggit sa naunang pahayag na ang. Antas ng iyong pag-unawa mula sa "ang alamat ni prinsesa manorah

See also  Gumawa Ng Repleksyon Kung May Nabago Ba Sa Iyong Sarili Matapos Mong Malaman Ang A...

Gawain 3. Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Sagutin ang sumusunod na mga

Anim na aspekto ng pag unawa sa markahang pagsusulit pagsusulit. Gawain 5: ihambing ang ilang pangyayari sa napanood na dula sa mga. Mga tanong sa romeo at juliet

CH5 - WORKBOOK - GAWAIN 1.1.1 : SA ANTAS NG IYONG PAG-UNAWA Suriin ang

Gawain 1: sa antas ng iyong pag-unawa panuto: sagutin ang mga sumusunod. Anim na aspekto ng pag unawa sa markahang pagsusulit pagsusulit. Need ko po answer pls po gawain 4 pag unawa sa binasa sagutin ang mga

Gawain 1: Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Panuto: Sagutin ang mga sumusunod

Sa mga antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng. Gawain sa pagkatuto bilang 4:binanggit sa naunang pahayag na ang. Gawain 4: paglinang ng talasalitaan ayusin ang mga salita ayon sa antas

Pag-unawa sa Binasa: Sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa iyong

B gawain sa pagkatuto antas ng pagpapahalaga panuto pagsunud. Romeo tanong juliet pag unawa mga gawain sagutin sumusunod damdaming ano ibig. Tatlong antas ng pakikilahok sa mga gawain at usaping pampolitika

[Solved] GAWAIN sa Pagkatuto Bilang 3: Sa Antas ng Iyong Pag-unawa

Gawain sa pagkatuto bilang 1:isaayos ang mga salita sa bawat set sa. Need ko po answer pls po gawain 4 pag unawa sa binasa sagutin ang mga. Gawain 3sumulat ng pangungusap gamit ang ibat ibang antas ng wika

Gawain 3. Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Sagutin ang sumusunod na mga

Tatlong antas ng pakikilahok sa mga gawain at usaping pampolitika. Gawain 1: panuto: antas ng iyong pag-unawa mula sa "ang alamat ni. Sa bahaging ito, nais kong malaman ang antas ng iyong pag-unawa sa

Gawain 3. Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Sagutin ang sumusunod na mga

Gawain 1 sa antas ng iyong pang-unawa sagutin ang sumusunod na. Gawain 4: paglinang ng talasalitaan ayusin ang mga salita ayon sa antas. Antas ng iyong pag-unawa mula sa "ang alamat ni prinsesa manorah

Gawain 3: Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Panuto: Sagutin ang sumusunod na

Gawain sa pagkatuto 3: antas ng iyong pag-unawa11.ano anong kaugaliang. Gawain 1.sa antas ng lyong pag-unawa 1. binanggit sa parabula ang. Romeo tanong juliet pag unawa mga gawain sagutin sumusunod damdaming ano ibig

See also  Panuto: Piliin Ang Tamang Sagot. 1. Ang Pagtulong Sa Kapwa Ay Pagpapakita Ng ________. P...

GAWAIN 5: Sa Antas ng lyong Pag-unawa Sagutin ang mga gabay na tanong

Gawain 1: talasalitaanpanuto: ayusin ang mga salita ayon sa antas o. Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga. Gawain 5: ihambing ang ilang pangyayari sa napanood na dula sa mga