MELC SLM Kamusta? Ako Nga Pala Si Ben. Siyam Na Taong Gulang Pa Lamang Ako. Pero Al…

MELC SLM Kamusta? Ako nga pala si Ben. Siyam na taong gulang pa lamang ako. Pero alam nyo ba na marami na akong natutunan tungkol sa pagiging ligtas sa pamayanan. Iyan ay dahil sa ako at ang aking pamilya ay palaging nakikiisa at lumalahok sa mga drills at crime prevention program sa aming barangay. Si Kuya Jack at si Ate Jill naman ay naging bahagi na din ng grupo na nagpapatupad ng programang ito sa aming barangay. Dahil malaki ang naitutulong nito para sa kaayusan at kaligtasan hindi lamang ng aming sarili kundi pati na rin sa pamayanan. Ang paglahok sa mga ganitong programa ay malaking tulong para malaman natin ang mga dapat gawin upang tayo ay maging ligtas sa panahon ng panganib at sa mga hindi inaasahang sitwasyon. D Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa binasang kwento ni Ben. Gawin ito sa iyong sagutang papel. 1. Sino ang batang nagkukuwento? 2. Ano ang ginagawa ng pamilya ni Ben? 3. Bakit sumasali ang pamilya ni Ben sa mga crime prevention programa ng barangay? 4. Kung ikaw si Ben, sasali ka rin ba sa ganitong programa sa inyong barangay? Bakit? CLMD HIYON TV LABARZ​

Answer:

1.Si ben ang batang nag kukuwento

2.Tumutulong sa Pamayanan

3.Dahil malaki ang naitutulong nito para sa kaligtasan at kaayusan.

4.Opo,Dahil malaki ang aking maitutulong para sa kaligtasan ng pamayan at para rin maging maayos ang pamayan at makaiwas sa panganib.

See also  Panuto: Isulat Ang S Kung Ang Konseptong Tinutukoy Sa Pangung...