Mga Katangian Ng Akasya O Kalabasa

mga katangian ng akasya o kalabasa

Sa pagsusumikap at pagtitiis sa mahabang panahon ikaw ay makakapag-papalago ng isang akasya samantalang ang pagsusumikap at pagtitiis sa panandaliang panahon lamang, ikaw ay makapagpapatubo ng kalabasa.

See also  Kahulugan Ng Kapagka Ang Baya'y Sadyang Umiibig Sa Kanyang Sa...