Mga Pangatnig 1. Subalit – Ginagamit Lamang Kung Ang 'datapwat'…

Mga Pangatnig 1. subalit – ginagamit lamang kung ang ‘datapwat’ at ‘ngunit’ ay ginamit na sa unahan ng pangungusap. Mga Halimbawa: a. Datapwat matalino siya, wala naman siyang kaibigan. b. Mahal ka niya, subalit indi niya gaanong naipakikita ito. C Marami na akong natutuhan, ngunit tila kulang pa ito. 2. samantala, saka – ginagamit na pantuwang Mga Halimbawa: Siya ay matalino saka mapagbigay pa. b. Abala ang lahat, samantalang ikaw ay walang ginagawa. 3. kaya, dahil sa ginagamit na pananhi -G Mga Halimbawa: a. Kaya hindi natututo ang tao dulot ng kaniyang kapalaluan. b. Siya’y nagtagumpay dahil sa kanyang pagsisikap. Transitional Devices 1. sa wakas, sa lahat ng ito – panapos Mga Halimbawa: a. Sa wakas, natuwa ang ama dahil sa kabaitan ng anak. Sa lahat ng ito, napagtanto ng mga anak na sila’y mahal na mahal ng kanilang ama.2.kung gayon-panlinaw
Mga Halimbawa
a.Malinaw ang paalala ng ina sa kaniya kung gayon kailangan niyang pagbutihin ang kanyang pag-aaral​

Answer:

– Pantulong: Ito ang mga pangatnig na tumutulong sa pagpapahayag ng ugnayan ng pangunahing sugnay at ng pantulong na sugnay, tulad ng sanhi at bunga, kondisyon, layunin, atbp. Ang ilang halimbawa ay kung, kapag, dahil, upang, para, atbp.

– Pantuwang: Ito ang mga pangatnig na tumutulong sa pag-uugnay ng dalawa o higit pang malayang sugnay, tulad ng karagdagan, kaibahan, alternatibo, atbp. Ang ilang mga halimbawa ay sa, o, ngunit, datapwat, subalit, atbp.

– Paninsay: Ito ang mga pangatnig na tumutulong sa pagpapakilala ng isang sugnay na umaasa na gumaganap bilang isang pangngalan sa pangunahing sugnay, tulad ng simuno, layon, komplemento, atbp. Ang ilang mga halimbawa ay na, kung ano, kung sino, kung saan, atbp.

See also  Paggalang At Pagmamahal Sa Magulang At Pamilya (pagbibigay Ng Halimbawa)​

Ang mga transitional device ay mga salita o parirala na tumutulong sa pag-uugnay ng mga pangungusap o talata at nagpapakita ng lohikal na daloy ng mga ideya. Maaari silang maiuri sa iba’t ibang uri, tulad ng:

– Panimula: Ito ay mga transitional device na tumutulong sa pagpapakilala ng isang paksa o isang talata, tulad ng una, una sa lahat, sa simula pa lamang, atbp.

– Panlinaw: Ito ay mga transitional device na tumutulong sa paglilinaw o pagpapaliwanag ng isang punto o ideya, tulad ng kung gayon, ibig sabihin, sa madaling salita, atbp.

– Pananhi: Ito ay mga transitional device na tumutulong na ipahiwatig ang sanhi o dahilan para sa isang bagay, tulad ng kaya, dahil sa, dahil dito/rito/niyan/niyon/niyan/niyon/etc.

– Panapos: Ito ay mga transitional device na tumutulong sa pagwawakas o pagbubuod ng isang paksa o isang talata, tulad ng sa wakas, sa lahat ng ito/rito/niyan/niyon/etc., bilang pagtatapos/paglalahat/etc.