Moral Sa Ibong Adarna???

Moral sa ibong adarna???

Answer:

Ang Ibong Adarna ay isang epikong Pilipino tungkol sa paghanap ng isang mahiwagang ibon na nakakagaling ng anumang sakit. Sa pamamagitan ng kuwento ng Ibong Adarna, maaaring matutuhan ng mga mambabasa ang mga sumusunod na aral o moral:

1. Ang kabutihan at pagsunod sa magulang ay nagbubunga ng magandang buhay. Si Don Juan, ang bida sa kuwento, ay nagtagumpay sa kanyang misyon dahil sa kanyang kabutihang loob at pagsunod sa kanyang ama at mga kapatid.

2. Ang pagkakaibigan at pagtitiwala sa isa’t isa ay mahalaga. Naging tagumpay si Don Juan sa kanyang misyon dahil sa tulong ng kanyang mga kaibigan.

3. Ang mabuting layunin at kabutihan ang nagwawagi sa huli. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa kuwento, nanaig ang kabutihan at mabuting layunin upang magtagumpay.

4. Ang pag-asa at pananampalataya sa Diyos ay mahalaga. Si Don Juan ay nanalig sa tapat na pagdarasal at pananampalataya sa Diyos upang magtagumpay.

Sa kabuuan, ang Ibong Adarna ay isang magandang halimbawa ng tagumpay sa pamamagitan ng kabutihan, kaibiganing walang anumang pag-aalangan, pananampalataya sa Diyos, at tamang pagpapahalaga sa mga tugon ng isang mabuting kalooban.

See also  Ano Ang Kontemporaryong Dagli