Mula Sa Talatang Mababasa, Kumuha Ng Limang Salita Sa Mga Pangun…

Mula sa talatang mababasa, Kumuha ng Limang salita sa mga pangungusap na
ginamitan ng paghahambing.

Maganda Pa Rin ang Bayan Ko! Maliit pa ako ay naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa bayang iyonsa Kanluran, sa bayan ng mga puti. Napakayaman daw ng bansang iyon,makabago, napakalinis, magaganda at mababait ang mga tao. Kaakit-akit pa angmga tanawin, nagtatayugan ang mga gusali, mura ang mga bilihin lalo na angpagkain. Sa tahanan naman, naglalakihan ang mga ito,tig-iisa ng kotse angbawat miyembro ng pamilya. Madalas tuloy sa aking pag-iisa ay maramingkatanungan ang pumapasok sa aking isipan. Higit kayang maganda ang bayangiyon kaysa bayan ko? Mas mabait ba ang mga tao roon kaysa mga kababayanko? Kasingganda kaya ng mga tanawin dito ang mga tanawin doon? Sinsarapkaya ng adobo, sinigang at kare-kare ang mga pagkain doon?Tapos na ako ng kolehiyo nang magkaroon ng pagkakataong makapuntasa bayang iyon ng mga puti. Nakapagtrabaho ako at kumita ng dolyar. A, talaga!mayaman, malinis, makabago. Pero bakit ang palagay ng mga puti ay masmababa ang pagkatao ko kaysa kanila? Bakit kung may itataas ng tungkulin aysila ang nauuna gayong sa sipag at pinag-aralan ay nakahihigit ako sa kanilaang pagkain ay napakasasarap pero iba naman ang lasa? Bakit naghahanapako ng dalampasigan ng Boracay, ng Talon ng Pagsanjan, ating mgakabundukan, kabukiran at katubigan, ay wala na akong nakita. Ngayon aynarito na ako kung saan ako isinilang. Maganda pa rin ang bayan ko!

Answer:

Mas mabait ang mga tao dito

Explanation:

Maganda ang bayang ito dahil maraming magagandang pangyayari sa mga tao doon lalo na sa kagandahan ng kanilang mga buhay

See also  Paano Ginamit Ang Bawat Pangungusap Sa Pakikipagkomunikeyt Ng Is...