Nang Lumaon Si Liongo Ay Naglmanak Ng Isang Lalaki Na Nagtraydor At Pumatay Sa Kaniya. Re…

Nang lumaon si Liongo ay naglmanak ng isang lalaki na nagtraydor at pumatay sa kaniya. Reaksiyon

Answer:

>Isinilang si Liongo sa isa sa pitong bayang nasa baybaying-dagat ng Kenya. Siya ang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Ngunit kung siya’y tatamaan ng karayom sa kaniyang pusod ay mamamatay siya.

>Si Liongo ay ang hari ng Ozi at Ungwana sa Tana Delta at Shangha sa Faza o isla ng Pate kung saan napagtagumpayan niyang sakupin ito na unang napunta sa kaniyang pinsan na si Haring Ahmad(Hemedi).

>Nais ni Haring Ahmad na mawala si Liongo kaya naman ikinulong niya ito

>Ngunit siya’y tumakas at nanirahan sa Watwa kasama ang mga taong naninirahan sa kagubatan. Nagsanay siyang mabuti sa paghawak ng busog at palaso na kalaunan ay nanalo ito sa paligsahan sa pagpana. Subalit ito ay pakana ng hari upang siya’y mahuli.

>Matagumpay na nagwagi si Liongo sa digmaan laban sa mga Gala(Wagala) kaya’t naibigay ng hari ang kaniyang anak na dalaga upang siya’y

>Nang lumaon, si Liongo ay nagkaanak ng isang lalaki na nagtraydor at pumatay sa kaniya.

See also  Ilarawan Si Tenyong Sa Walang Sugat